?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 评讄 - 哈尔滨伟良口才学?/title> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <link type="text/css" href="/template/NEST70007/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/NEST70007/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/NEST70007/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST70007/js/foucsbox.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){$(".menu li.navPro").hover(function(){$(this).find("dl").show();},function(){$(this).find("dl").hide();});})</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <span class="fl">哈尔滨伟良口才学校ؓ您免Ҏ?a href="/">人际沟通培训学?/a>?a href="/supply/">演讲与口才培训学?/a>?a href="/news/">儿口才培训</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/span> <div class="topNavSe fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/34629/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="topCen"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl logo"><img src="/uploads/logo/20181019040022.png" alt="哈尔滨伟良口才学? width="370" height="98" /></div> <div class="menu font_w fs14 fr tac"> <ul> <li><a href="/" class="cur firstLink"rel="nofollow"><span>首页</span><em></em></a></li> <li><a href="/about/" class="firstLink"rel="nofollow"><span>学校?/span><em></em></a></li> <li><a href="/about/about3.html" class="firstLink"rel="nofollow"><span>评讄</span><em></em></a></li> <li><a href="/about/about4.html" class="firstLink"rel="nofollow"><span>核心讲师</span><em></em></a></li> <li><a href="/news/" class="firstLink"rel="nofollow"><span>新闻资讯</span><em></em></a></li> <li class="navPro"> <a href="/supply/" class="firstLink"rel="nofollow"><span>培训中心</span><em></em><i></i></a> <dl class="pa"> <dd><a href="/gtjqpx/" rel="nofollow">沟通技巧培?/a></dd> <dd><a href="/rjgtjq/" rel="nofollow">人际沟通技?/a></dd> <dd><a href="/yjjqpx/" rel="nofollow">演讲技巧培?/a></dd> </dl> </li> <li><a href="/about/about5.html" class="firstLink"rel="nofollow"><span>企业培训</span><em></em></a></li> <li class="navPro"> <a href="/about/about2.html"class="firstLink"rel="nofollow"><span>沙龙</span><em></em><i></i></a> <dl class="pa"> <dd><a href="/about/about6.html" rel="nofollow">VIP׃?/a></dd> </dl> </li> <li><a href="/contact/" class="firstLink"rel="nofollow"><span>联系我们</span><em></em></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=400; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20190311105419.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181019034206.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20181019034222.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="insLeft font_w fl"> <ul class="proSide fs16"> <li><a href="/about/about7.html">当众讲话培训?/a></li> <li><a href="/about/about8.html">人际沟通培训班</a></li> <li><a href="/about/about9.html">酒桌实用技巧班</a></li> <li><a href="/about/about10.html">_英演说家特训班</a></li> <li><a href="/about/about11.html">力x训l营</a></li> <li><a href="/about/about12.html">CgA培训?/a></li> <li><a href="/about/about13.html">L人培训班</a></li> <li><a href="/about/about14.html">好声音KTV?/a></li> <li><a href="/about/about15.html">动感非洲手鼓?/a></li> <li><a href="/about/about16.html">儿口才表演?/a></li> <li><a href="/about/about17.html">儿书法?/a></li> <li><a href="/about/about26.html">声音SPA容?/a></li> </ul> <div class="asideCotact mt15 font_a fs20 clearfix"> <h2 class="fl"><img src="/template/NEST70007/images/tel.png" /></h2> <h3 class="fl ml10"> <span class="fs16 font_w">全国服务热线</span> <p>0451-84620786</p> </h3> </div> </div> <div class="insRight fr"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs16 fb">评讄</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/about/about3.html">评讄</a></b> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <div class="con mt10 fs14"> <p><a target="_blank" href="http://www.866567.tw/news/3.html"></a><p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-size:32px;">当众讲话培训?/span><span style="font-size:18px;"></span><br /> </strong></span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-size:18px;"><br /> </span></strong></span> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:32px;line-height:1.5;"><strong>评内容Q?/strong></span> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:24px;line-height:1.5;">市场的竞争,是h才的竞争;人才的竞争,更是口才的竞争?/span> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:24px;line-height:1.5;">工作和交往中,当众讲话是机遇,更是挑战。每逢这Ӟ许多人心跻I紧张Q不知说什么,或者怎么说。遭遇的是尴?留下的是遗憾;失去的是Z?/span> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:24px;line-height:1.5;">本课E专为常有当众讲话场合的优秀人士(如企业家、公司职员、公务员、技术h员、营销人员、大学生{?而设计。目的是帮助学员掌握克服紧张Q重点突出、条理清晰的思\和方?提升讲话的欲望,说有新意Q吸引他人,增强讲话的说服力和感染力?/span> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:24px;line-height:1.5;">参训后,您参加各U场合将不再怵头发言Q最大的收获是提升您在众人面前的自信心。整个训l过E,以学员ؓMQ老师针对您个人的情况Q给予点评和指导Q让您在最短的旉内充满自信,拨开当众讲话的神U面U?/span> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:24px;"><br /> </span> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:24px;"><br /> </span> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-size:24px;">授课旉Q?/span></strong><span style="font-size:24px;">白班Q周?4Q?0—?6Q?0</span></span> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-size:24px;"><br /> </span></span> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-size:24px;">晚班Q?/span></strong><span style="font-size:24px;">周一、周?8Q?0—?0Q?0</span></span> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-size:24px;"><br /> </span></span> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-size:24px;">课时Q?/span></strong><span style="font-size:24px;">10?/span></span> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-size:24px;"><br /> </span></span> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-size:24px;">主讲教师Q?/span></strong><span style="font-size:24px;">修伟良、张大生、周思、曹丽菊</span></span> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-size:24px;"><br /> </span></span> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-size:24px;">学费Q?/span></strong><span style="font-size:24px;">880?/span></span> </p> <p> <br /> </p></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="foot tac"> <div class="ftNav fs14"> <div class="wfixed"> <a href="/"rel="nofollow">首页</a>| <a href="/about/"rel="nofollow">走进我们</a>| <a href="/news/"rel="nofollow">新闻资讯</a>| <a href="/supply/"rel="nofollow">产品中心</a>| <a href="/contact/"rel="nofollow">联系我们</a>| <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a>| <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a>| <a href="/rss.xml" title="XML">XML</a>| <a href="/changecity.html" title="城市分站">城市分站</a>| <a href="/4g">手机|站</a> </div> </div> <div class="bottom wfixed tac"> <p>Copyright© www.866567.tw(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 哈尔滨伟良口才学?/p> <p>口才培训哪家好?供应订做多少钱?酒桌技巧培训班怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供口才培训学校、公众讲话培训、企业家演讲、h际关pd训等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ </p> <p>热门城市推广: <b class="ml15"> <a href="/heilongjiang.html" title="黑龙? target="_blank" >黑龙?/a> <a href="/haebin.html" title="哈尔? target="_blank" >哈尔?/a></b></p> <div style="width:330px;display:inline-block;"> <div class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1275869774'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1275869774%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-09-26/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a href="http://www.duduwangluo.com" title="企业pȝ" target="_blank">嘟嘟|络</a> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"rel="nofollow"></a> </div> </div> </div> </div> <script src="/template/NEST70007/js/select.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> $(function(){ $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".insPro .type a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); }) </script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/NEST70007/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script> $(function(){ $(".menu li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".menu li a").removeClass('cur'); $(this).addClass('cur'); return false; } }); }) </script> <a href="http://www.866567.tw/"><span class="STYLE1">(ަأ)MG簠Ϸ˵</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.799661.tw">ϷƱ</a> <a href="http://www.hiesex.tw">ȫֲ޽ƽԤԼ</a> <a href="http://www.ueadms.tw">·</a> <a href="http://www.rmsctf.tw">bbinӯȫ</a> <a href="http://www.588456.tw">bbinô׵</a> <a href="http://www.665677.tw">asֻAPP</a> <a href="http://www.874797.tw">͸</a> <a href="http://www.177891.tw">app</a> <a href="http://www.dpwuwx.tw">ڻƽ̨</a> <a href="http://www.bkfipx.tw">jdb</a> <a href="http://www.wuqdop.tw">è齫</a> <a href="http://www.kewpbw.tw">йƱٷվϹ</a> <a href="http://www.315931.tw">͸4Ф</a> <a href="http://www.603984.tw">11ѡ5ͼѡͼ</a> <a href="http://www.688001.tw">ȷֱ</a> <a href="http://www.200905.tw">pk˹ƻ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>