?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> (哈尔?人际沟通培?哪家?哪家专业,机构) - 哈尔滨伟良口才学?/title> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <meta name="keywords" content="(★^O^★)MG捷豹的传说_稳赢版,(^ω^)MG大明帝国_破解版下载,(^ω^)MG射门高手游戏规则" /> <meta name="description" content="ͨײƷ޹˾(^ω^)MG飞龙在天试玩网站,(^ω^)MG疯狂世界盃在线客服,(^ω^)MG奇妙马戏团_官方版,(^ω^)MG招财进宝免费试玩,(★^O^★)MG捷豹的传说_稳赢版,(*^▽^*)MG木乃伊迷城爆分技巧,(^ω^)MG企鹅假期_官方版,(★^O^★)MG洛基传奇爆分打法,(^ω^)MG射门高手技巧介绍,(-^O^-)MG搞笑斑马送彩金" /> <link type="text/css" href="/template/NEST70007/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/NEST70007/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/NEST70007/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST70007/js/foucsbox.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){$(".menu li.navPro").hover(function(){$(this).find("dl").show();},function(){$(this).find("dl").hide();});})</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <span class="fl">哈尔滨伟良口才学校ؓ您免Ҏ?a href="/">人际沟通培训学?/a>?a href="/supply/">演讲与口才培训学?/a>?a href="/news/">儿口才培训</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/span> <div class="topNavSe fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/34629/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="topCen"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl logo"><img src="/uploads/logo/20181019040022.png" alt="哈尔滨伟良口才学? width="370" height="98" /></div> <div class="menu font_w fs14 fr tac"> <ul> <li><a href="/" class="cur firstLink"rel="nofollow"><span>首页</span><em></em></a></li> <li><a href="/about/" class="firstLink"rel="nofollow"><span>学校?/span><em></em></a></li> <li><a href="/about/about3.html" class="firstLink"rel="nofollow"><span>评讄</span><em></em></a></li> <li><a href="/about/about4.html" class="firstLink"rel="nofollow"><span>核心讲师</span><em></em></a></li> <li><a href="/news/" class="firstLink"rel="nofollow"><span>新闻资讯</span><em></em></a></li> <li class="navPro"> <a href="/supply/" class="firstLink"rel="nofollow"><span>培训中心</span><em></em><i></i></a> <dl class="pa"> <dd><a href="/gtjqpx/" rel="nofollow">沟通技巧培?/a></dd> <dd><a href="/rjgtjq/" rel="nofollow">人际沟通技?/a></dd> <dd><a href="/yjjqpx/" rel="nofollow">演讲技巧培?/a></dd> </dl> </li> <li><a href="/about/about5.html" class="firstLink"rel="nofollow"><span>企业培训</span><em></em></a></li> <li class="navPro"> <a href="/about/about2.html"class="firstLink"rel="nofollow"><span>沙龙</span><em></em><i></i></a> <dl class="pa"> <dd><a href="/about/about6.html" rel="nofollow">VIP׃?/a></dd> </dl> </li> <li><a href="/contact/" class="firstLink"rel="nofollow"><span>联系我们</span><em></em></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=400; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20190311105419.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181019034206.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20181019034222.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="insLeft font_w fl"> <ul class="proSide fs16"> <li><a href="/gtjqpx/">沟通技巧培?/a></li> <li><a href="/rjgtjq/">人际沟通技?/a></li> <li><a href="/yjjqpx/">演讲技巧培?/a></li> </ul> <div class="asideCotact mt15 font_a fs20 clearfix"> <h2 class="fl"><img src="/template/NEST70007/images/tel.png" /></h2> <h3 class="fl ml10"> <span class="fs16 font_w">全国服务热线</span> <p>0451-84620786</p> </h3> </div> </div> <div class="insRight fr"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs16 fb">培训详情</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/rjgtjq/">人际沟通技?/a> > <a href="/supply/5.html">人际沟通培?/a></b> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <div class="proArtiTop"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #e7e7e7; background:#fafafa;"> <tbody> <tr> <td width="163" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #e7e7e7;"> <div class="picimg_wj"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34629/201810191056582923462952826.jpg?path=www.866567.tw/uploads/cp/201810191056582923462952826.jpg" alt="" width="230" /></div></td> <td valign="top"> <div class="proct_bg1 font_w fs14"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <th width="19%"></th> <td width="81%"><span id="nesttitle"><h1>人际沟通培?/h1></span></td> </tr> <tr> <th></th> <td></td> </tr> <tr> <th style=" vertical-align:top;"></th> <td><p></p></td> </tr> </tbody></table> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="con fs14"> <p><a target="_blank" href="http://www.866567.tw/news/5.html"></a><p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">伟良口才学校是一家专门的<b><a href="http://www.866567.tw/" target="_blank">人际沟通培训学?/a></b>。现如今Q交不再局限于口头交流Q而是成ؓZZ间有效的交流方式。h?a href="http://www.866567.tw/supply/8.html" target="_blank">沟通培?/a>必将成ؓ很多人必修的一课。在信息传播q程中,q扰和扭曲信息传播的因素很多Q信息的内容和意义往往被误解。h际沟通培训帮助你了解q些l微的差别,会让你更加意识到自我提升的必要性。h际沟通培训认为当信息被传达时Q大多数Z因ؓx达不到C会的期望而羞于表达自qx。h们在谈话中往往們֐于保留自q思想。有效沟通的首要目标是能够在特定的语境中表达自己。h际沟通培训也是有技巧可a的,我们只有能够清楚的传递信息ƈ表达自己才能更好的融入一个集体,l而融入社会?/span> </p></p> </div> <div class="proArtiNum mt10"> <p>上一条:<a href="/supply/6.html">演讲技巧培?/a></p> <p>下一条:<a href="/supply/4.html">人际沟通技?/a></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%c8%cb%bc%ca%b9%b5%cd%a8%bc%bc%c7%c9'>人际沟通技?/a>,<a href='/key.aspx?k=%c8%cb%bc%ca%b9%b5%cd%a8%c5%e0%d1%b5%bc%db%b8%f1'>人际沟通培训h?/a>,<a href='/key.aspx?k=%c8%cb%bc%ca%b9%b5%cd%a8%c5%e0%d1%b5%c5%fa%b7%a2'>人际沟通培训批?/a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.866567.tw/supply/5.html'>http://www.866567.tw/supply/5.html</a> </div> <div class="tag">发布旉Q?018/9/27 0:00:00</div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fb fs22">相关新闻<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</b></span> </div> <div class="insNews1 clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> </ul> </div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fb fs22">相关培训<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</b></span> </div> <div class="artiPro mt15 clearfix fs16 font_w"> <ul> <li> <h4><em></em><a href="/supply/7.html"rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34629/201810191041241203462943771.jpg?path=www.866567.tw/uploads/cp/201810191041241203462943771.jpg" width="298" height="214" /></a></h4> <h3> <span class="db">人际关系</span> <p><p style="t...</p> <a href="/supply/7.html">详情</a> </h3> </li> <li> <h4><em></em><a href="/supply/5.html"rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34629/201810191056582923462952826.jpg?path=www.866567.tw/uploads/cp/201810191056582923462952826.jpg" width="298" height="214" /></a></h4> <h3> <span class="db">人际沟通培</span> <p><p style="t...</p> <a href="/supply/5.html">详情</a> </h3> </li> <li> <h4><em></em><a href="/supply/4.html"rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34629/201810191049455423462992902.jpg?path=www.866567.tw/uploads/cp/201810191049455423462992902.jpg" width="298" height="214" /></a></h4> <h3> <span class="db">人际沟通技</span> <p><p style="t...</p> <a href="/supply/4.html">详情</a> </h3> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="foot tac"> <div class="ftNav fs14"> <div class="wfixed"> <a href="/"rel="nofollow">首页</a>| <a href="/about/"rel="nofollow">走进我们</a>| <a href="/news/"rel="nofollow">新闻资讯</a>| <a href="/supply/"rel="nofollow">产品中心</a>| <a href="/contact/"rel="nofollow">联系我们</a>| <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a>| <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a>| <a href="/rss.xml" title="XML">XML</a>| <a href="/changecity.html" title="城市分站">城市分站</a>| <a href="/4g">手机|站</a> </div> </div> <div class="bottom wfixed tac"> <p>Copyright© www.866567.tw(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 哈尔滨伟良口才学?/p> <p>口才培训哪家好?供应订做多少钱?酒桌技巧培训班怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供口才培训学校、公众讲话培训、企业家演讲、h际关pd训等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ </p> <p>热门城市推广: <b class="ml15"> <a href="/heilongjiang.html" title="黑龙? target="_blank" >黑龙?/a> <a href="/haebin.html" title="哈尔? target="_blank" >哈尔?/a></b></p> <div style="width:330px;display:inline-block;"> <div class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1275869774'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1275869774%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-09-26/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a href="http://www.duduwangluo.com" title="企业pȝ" target="_blank">嘟嘟|络</a> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"rel="nofollow"></a> </div> </div> </div> </div> <script src="/template/NEST70007/js/select.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> $(function(){ $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".insPro .type a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); }) </script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/NEST70007/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script> $(function(){ $(".proSide li a").each(function(){ if($(this).text()==$(".crumb b a").eq(2).text()){ $(".proSide ul li a").removeClass("cur"); $(this).addClass("cur"); } }); $(".artiPro li").hover(function(){ $(this).find("em").hide(); $(this).find("h3").stop().animate({"right":"-135px"},500); },function(){ $(this).find("em").show(); $(this).find("h3").stop().animate({"right":"0px"},500); }); }) </script> <a href="http://www.866567.tw/"><span class="STYLE1">(ަأ)MG簠Ϸ˵</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.drytnj.tw">齫</a> <a href="http://www.717295.tw">3Ͷע</a> <a href="http://www.286975.tw">ʤֲ</a> <a href="http://www.455526.tw">½ʱʱ˹ƻ</a> <a href="http://www.948165.tw">ɽȺӢͼqqȺ</a> <a href="http://www.584936.tw">11ѡ5ͼƼ</a> <a href="http://www.cngbkk.tw">ձά</a> <a href="http://www.pfllmk.tw">ʢʱʱʿһ</a> <a href="http://www.242347.tw">΢Ϣ</a> <a href="http://www.696045.tw">йƱٿʮ</a> <a href="http://www.743534.tw">ӡֲʰٶȰٿ</a> <a href="http://www.886018.tw"></a> <a href="http://www.881490.tw">ʮֿǷ</a> <a href="http://www.setkzb.tw">ptϷͲʽ</a> <a href="http://www.nunypp.tw">Ϸôܲ</a> <a href="http://www.upativ.tw">36ѡ7</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>